Pronunciation Guide

Mantras


Durga Gayatri Mantra

Aum Katyah-Yanaya Vidhmahe
Kanya-Kumari Dhimahe
Tanno Durgih Prachodayath


Ganesha Sharanam

Ganesha Sharaman (2x)
Gam Ganapataye (2x) Sharanam Ganesha Sharanam


Guru Stotram

Guru Brahma Guru Vishnu
Guru Devo Maheshwaraha
Guru Sakshat Param Brahma
Tasmai Sri Guraveh Namaha


Hare Om

Om Hare Om, Hare Om (2X)
Hare Om (2X) Hare Hare Hare Om


Jagadambe Bhavani

Kali Durge, Namo Namah
Uma Parvati, Namo Namah
Chiti Kundalini, Namo Namah
Lakshmi Narayani, Namo Namah
Girija Shankari, Namo Namah
Sundari Saraswati, Namo Namah

Jai Jai Jai Jagadambe Bhavani

Ma, Jai Jai Ma, Jai Jai Ma


Jaya Sita Ram

Jaya Jaya Sita Ram, Jaya Jaya

Sita Ram Jai Sita Ram
Sita Ram Jai Baba Hanuman

Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram (2X)
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Baba Hanuman
Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev (2X)


Kali Durge

Kali Durge (3x) Jai Jai Ma
Jai Ma (2x) Durge Namo Namah
Sri Ma Jai Ma, Jai Jai Ma (3X)


Maha Mantra

Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare


Maha Mrityunjaya Mantra

Om Trayambakam Yajamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urva Rukamiva Bandhanaan
Mrityor Mukshiya Maamritat


Om Namah Shivaya

Om Namah Shivaya (2x)
Maha Deva Shambo (2x)

Shiva Shiva Shiva Shambo (2x)
Mahadeva Shambo (2x)

Shambo Shankara Namah Shivaya, Girijai Shankara Namah Shiyava (2x)
Namah Shivaya, Namah Shivaya (2x)
Shambo, Shambo (2x)


Om Narayani

Om Narayani (2X) Namostute (2X)
Narayani Om (2X) Namostute (2X)

Jagatambe Ma Durga (2X)
Sri Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma (2X)
Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev (2X)


Radhe Govinda

Bolo Radhe Govinda, Bolo Radhe Gopal (2x)
Jai Jai, Jai Jai, Jai Radhe Shyam (2x)
Radhe Govinda Radhe, Radhe Gopal
Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe


Hanuman Chalisa

Mangala moorati maaruta nandana
Sakala amangala moola nikandana

Shree Guru charana saroja raja nija manu mukuru sudhaari
Baranaun Raghubara bimala jasu jo daayaku phala chaari
Buddhi heena tanu jaanike sumiraun pawana kumaara
Bala budhi vidyaa dehu mohin harahu kalesa bikaara

Seeyavara Ramchandra pada jai sharanam

1.  Jaya Hanumaan gyaana guna saagara, Jaya Kapeesha tihun loka ujaagara
2.  Raama doota atulita bala dhaamaa, Anjani putra Pawanasuta naamaa
3.  Mahaabeera bikrama bajarangee, Kumati niwaara sumati ke sangee
4.  Kanchana barana biraaja subesaa, Kaanana kundala kunchita kesa

5.  Haata bajra au dwajaa biraajai, Kaandhe moonja janeu saajai
6.   Shankara suwana Kesaree nandana, Teja prataapa mahaa jaga bandana
7.  Vidyaawaana gunee ati chaatura, Raama kaaja karibe ko aatura
8.  Prabhu charitra sunibe ko rasiyaa, Raama Lakhana Seetaa mana basiyaa

9.  Sookshma roopa dhari Siyahin dikhaawaa, Bikata roopa dhari Lankaa jaraawaa
10. Bheema roopa dhari asura sanghaare, Raamachandra ke kaaja sanvaare
11. Laaya sajeevana Lakhana jiyaaye, Shree Raghubeera harashi ura laaye
12. Raghupati keenhee bahuta baraaee, tuma mama priya Bharatahi sama bhaaee

13. Sahasa badana tumharo jasa gaawain, asa kahi Shreepati kanta lagaawain
14. Sanakaadika Brahmaadi muneesaa, Naarada Saarada sahita Aheesaa
15. Yama Kubera digapaala jahaante, kabi kobida kahi sake kahaante
16. Tuma upakaara Sugreevahin keenhaa, Raama milaaya raaja pada deenhaa
17. Tumharo mantra Vibheeshana maanaa, Lankeshwara bhaye saba jaga jaanaa
18. Yuga sahasra yojana para bhaanu, leelyo taahi madhura phala jaanu
19. Prabhu mudrikaa meli mukha maaheen, jaladhi laanghi gaye acharaja naaheen
20. Durgama kaaja jagata ke jete, sugama anugraha tumhare tete

21. Raama duaare tuma rakhawaare, hota na aagyaa binu paisaare
22. Saba sukha lahai tumhaaree sharanaa, tuma rakshaka kaahu ko dara naa
23. Aapana teja samhaaro aapai, teenon loka haanka ten kaanpai
24. Bhoota pisaacha nikata nahin aawai, Mahaabeera jaba naama sunaawai

25. Naasai roga hare saba peeraa, japata nirantara Hanumata beeraa
26. Sankata ten Hanumaana churaawai, mana krama bachana dhyaana jo laawai
27. Saba para Raama tapaswee raajaa, tina ke kaaja sakala tuma saajaa
28. Aura manorata jo koee laawai, soee amita jeewana phala paawai

29. Chaaron juga parataapa tumhaaraa, hai parasidha jagata ujiyaaraa
30. Saadhu santa ke tuma rakhawaare, asura nikandana Raama dulaare
31. Ashta siddhi nau nidhi ke daataa, asa bara deena Jaanakee Maataa
32. Raama rasaayana tumhare paasaa, sadaa raho Raghupati ke daasaa

33. Tumhare bhajana Raama ko paawai, janama janama ke dukha bisaraawai
34. Anta kaala Raghubara pura jaaee, jahaan janama Hari bhakta kahaaee
35. Aura devataa chitta na daraee, Hanumata se-ee sarva sukha karaee
36. Sankata katai mite saba peeraa, jo sumire Hanumata bala beeraa

37. Jai jai jai Hanumaana Gosaaee, kripaa karahu gurudeva kee naaee
38. Jo sata baara paata kara koee, chootahi bandi mahaa sukha hoee
39. Jo yaha parai Hanumaana chaaleesaa, hoya siddhi saakhee Gaureesaa
40. Tulasee Daasa sadaa Hari cheraa, keejai naata hridaya mahaan deraa


Pawanatanaya sankata harana mangala moorati roopa
Raama Lakhana Seetaa sahita hridaya basahu sura bhoopa

Seeyavara Ramchandra pada jai sharanam